Η φοιτητική ομάδα Democritus Aeronautical Rescue Team (DART) δημιουργήθηκε τον Μάϊο του 2018 από φοιτητές των τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ. Κύριος στόχος της ομάδας αποτελεί η κατασκευή ενός πλήρους αυτόνομου μη επανδρωμένου αεροχήματος (quadcopter drone) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά πρώτων βοηθειών. Το μη επανδρωμένο αερόχημα θα κατασκευαστεί βάσει του πλαισίου που ορίζει ο διαγωνισμός UAS Challenge, ο οποίος διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μηχανολόγων Μηχανικών στη Μ. Βρετανία (IMechE, https://www.imeche.org/events/challenges/uas-challenge), με την DART να αποτελεί την πρώτη Ελληνική συμμετοχή.

Η ομάδα μας λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με την καθοδήγηση του επιστημονικά υπεύθυνου Επίκ. Καθ. Βλαχοστέργιου Ζήνων και συνεργάζεται µε το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Υδροδυναμικών Μηχανών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας δίνονται στην ιστοσελίδα της ομάδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο