Δομή

Το Τμήμα αποτελείται από τους ακόλουθους τομείς (ΦΕΚ 1074/30.8.2000 τ. Β’):

Τομέας Α΄: Τομέας Συστημάτων Παραγωγής
Τομέας Β΄: Τομέας Συστημάτων Διοίκησης
Τομέας Γ΄: Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας

Επιπλέον, διαθέτει 14 εργαστήρια:(ΦΕΚ 838/14.5.2015 τ. Β’):

1. Εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής
2. Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών
3. Εργαστήριο Σχεδιασμού Προϊόντων
4. Εργαστήριο Εφοδιαστικής
5. Εργαστήριο Εργονομίας και Ασφάλειας της Εργασίας
6. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
7. Εργαστήριο Μάρκετινγκ
8. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
9. Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Υδροδυναμικών Μηχανών
10. Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
11. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών
12. Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού
13. Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών
14. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Βιομηχανικής Οικολογίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο