Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Η Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) διατίθεται ως κατ’ επιλογήν μάθημα σε φοιτητές και φοιτήτριες του 6ου, 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών με 3 ECTS και υλοποιείται σε ένα κύκλο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου (2 μήνες) για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι επιχειρήσεις (φορείς υποδοχής) που επιθυμούν να προσφέρουν θέση σε ΠΑ θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να βρουν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ τις επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική άσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να γραφτείτε στο μάθημα του eclass που αντιστοιχεί στην ΠΑ της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Η περίοδος για την υποβολή αίτησης για όσους από τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίζεται από 4/Φεβρουαρίου/2020 έως και 15/Μαρτίου/2020. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://forms.gle/guXmrTqE9Q2RdiZA8

Αφού κάνετε την αίτηση διαβάστε στον οδηγό εφαρμογής που υπάρχει στο eclass και στο site του Τμήματος ΜΠΔ ποια έγγραφα θα πρέπει να μου προσκομίσετε μαζί με την αίτηση εκτυπωμένη.
Σας υπενθυμίζω ότι για να συμμετέχετε στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να δηλώσετε και το αντίστοιχο μάθημα επιλογής στη γραμματεία του Τμήματος ΜΠΔ (όσοι το έχετε δηλώσει στο χειμερινό εξάμηνο δεν χρειάζεται να το δηλώσετε και στο εαρινό).