Δήλωση Μαθημάτων

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση. Οι φοιτητές πρέπει να επιμελούνται προσωπικά την εγγραφή τους σε κάθε μάθημα κατά το χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων κατά την αρχή κάθε εξαμήνου. 

Μη εγγραφή σε μάθημα συνεπάγεται αδυναμία παρακολούθησης και εξέτασης σε αυτό. 

Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής δήλωσης, οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν εάν η δήλωση μαθημάτων τους έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Τέλος, θα πρέπει να εκτυπώσουν οπωσδήποτε και το αποδεικτικό εγγραφής τους σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο