Κανονισμός διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ενέκρινε τον τροποποιημένο Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος κατατέθηκε στη Σύγκλητο με το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/55438/2290/29-06-2021 έγγραφο και ο οποίος μπορεί να ανακτηθεί σε αυτό το link.

Μετάβαση στο περιεχόμενο