Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί το φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

  • Η συνένωση όλων των Ελλήνων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και ο συντονισμός της δραστηριότητας αυτών για τη βελτίωση, εξύψωση και προβολή του έργου του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και γενικά της επιστημονικής στάθμης των μελών του Συλλόγου
  • Η κατοχύρωση και προάσπιση των επιστημονικών επιδιώξεων και των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου και η βελτίωση των όρων της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικών
  • Η συμβολή στη μελέτη και στην εφαρμογή του προγράμματος τεχνικής ανάπτυξης της χώρας

Περισσοτερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου


Μετάβαση στο περιεχόμενο