Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
email: info@pme.duth.gr
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης:
Αναπληρώτρια Γραμματέας
Γκαζή Σοφία
Τηλ. 25410-79345, 79302
e-mail:secr@pme.duth.gr
fax:25410-79304
Διοικητικοί Υπάλληλοι
Κεχαγιά Υπατία
Τηλ. 25410-79360
e-mail:ykehagia@admin.duth.gr

Μακρή Ζηνοβία
Τηλ. 25410-79303
e-mail:zmakri@admin.duth.gr

Νεραντζίδου Καλλιόπη
Τηλ. 25410-79361
e-mail:knerant@admin.duth.gr
Διεύθυνση
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης
Βασ. Σοφίας 12, Κτίριο 1, ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνικής Σχολής
67100 Ξάνθη
Μετάβαση στο περιεχόμενο