Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (CAD)

Το μάθημα του CAD θα δοθεί μετά το πέρας της κατάληψης σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο Υπολογιστικό κεντρο του Τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο