Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου


Περίγραμμα Μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος:Ζ01
Εξάμηνο:7ο
Μονάδες ECTS:6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:4
Σελίδα Μαθήματος:https://eclass.duth.gr/courses/TME101/
Διδάσκοντες:ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Μαθηματική περιγραφή και μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων. Παράσταση συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Υπολογισμός αποκρίσεων στα πεδία χρόνου και συχνότητας. Συναρτήσεις μεταφοράς και δυναμικά διαγράμματα. Ευστάθεια δυναμικών συστημάτων. Χαρακτηριστικά μεταβατικής απόκρισης συστημάτων. Χαρακτηριστικά συστημάτων ελέγχου. Βασικές διατάξεις ελέγχου. Η μέθοδος του τόπου των ριζών για την ανάλυση και το σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου. Απόκριση συχνότητας. Σχεδιασμός στο πεδίο συχνοτήτων. Εφαρμοσμένα θέματα με χρήση κατάλληλου λογισμικού.


Σκοπός του μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:
• Αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, όπως η ανάδραση, το κέρδος, το σφάλμα, κλπ.
• Περιγράφει συστήματα με χρήση μαθηματικών μοντέλων και θα αποφαίνεται για τη δυναμική συμπεριφορά τους και για τη συμπεριφορά τους στη μόνιμη κατάσταση.
• Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά μεγέθη συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και θα μπορεί με αυτά να συγκρίνει και να επιλέξει το κατάλληλο για μία συγκεκριμένη εργασία.
• Συμπεραίνει σχετικά με τη συμπεριφορά και την ευστάθεια συστημάτων που σχεδιάζει ή μελετά.
• Σχεδιάζει ελεγκτές και εύρωστα συστήματα με εφαρμογές στη βιομηχανία και την καθημερινή ζωή.
• Αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα όλων των παραπάνω στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
• Έχει αποκτήσει πρακτική εμπειρία στη χρήση συστημάτων ελέγχου, τόσο σε περιβάλλον προσομοίωσης, όσο και στο εργαστήριο.
• Μπορεί να συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του στο εργαστήριο προς επίλυση απλών πρακτικών προβλημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο