Έρευνα

 • A black and white photo of people working at computers in a library.

  Δημοσιεύσεις

  Δημοσιεύσεις και Απήχηση Ερευνητικού Έργου

  Read More

 • Photo of 3 people looking at some plans at a desk.

  Έργα

  Ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης “Δωμάτιο Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων (TraMIR), Τ2ΕΔΚ-04800”, Φορέας χρηματοδότησης ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, (2021-2023), , Χρηματοδότηση 135,5k€, Ε.Υ. Καθ. Α. Γαστεράτος. “ΑΡΧΥΤΑΣ (Aνάπτυξη και κατασκευή…

  Read More