Μπότσαρης Παντελής

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μηχανολογικός Σχεδιασμός: Διαχείριση κατασκευασιμότητας, ενέργειας και κύκλου ζωής (Φ.Ε.Κ. Γ’ 787/25 Αυγούστου 2016)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:Link
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 12, ΚΤΙΡΙΟ Ι, Γρ. 107
EMAIL:panmpots@pme.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:25410 – 79878
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:Υπό Κατασκευή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαχείριση ενέργειας και παραγωγικής διαδικασίας, ανάλυση κύκλου ζωής, εκμετάλλευση απορριπτόμενης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαδικασίες παραγωγής, αρχές συντήρησης, μεθοδολογίες σχεδιασμού και επιλογής υλικών.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι
  • Σχεδιασμός με την βοήθεια Υπολογιστών (CAD)
  • Τεχνολογίες Παραγωγής
  • Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΙΙ
  • Συστήματα Μετάδοσης Κίνησης
  • Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ενέργεια, Υλικά, Κατασκευές και Μηχανολογικός Σχεδιασμός

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Παντελής Ν. Μπότσαρης κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ (1991) και διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα (1997) με θέμα «Συστήματα διαγνωστικού ελέγχου απόδοσης τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα». Από το 2016 έως και σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού (http://medilab.pme.duth.gr) του Τομέα Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας ΔΠΘ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (2013-2018) στο ίδιο πανεπιστήμιο, Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο ΔΠΘ (2016-2019), Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) στο ΔΠΘ (2014-2018) και Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της ΠΑΜΘ (2018-2020). Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ αλλά και Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, μεταξύ άλλων δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του ιδρύματος ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του πανεπιστημίου, συγκροτήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Σύγκλητο i) ο Οδηγός πολιτικής διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ιδρύματος καθώς και ii) το πλαίσιο ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin off). Μάλιστα κατά την θητεία του εγκρίθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία τεσσάρων (4) spin off εταιρειών με βάση ερευνητικά αποτελέσματα που πρόεκυψαν από ερευνητές του Ιδρύματος. Επίσης, ξεκίνησε η περιοδική ενημερωτική έκδοση (newsletter) της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ, πιστοποιήθηκε με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008 και 2015 o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ, δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε ο Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ, εντάχθηκε το ΔΠΘ στο δίκτυο μετακίνησης ερευνητών EURAXESS, υιοθετώντας την Χάρτα Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Ο Παντελής Ν. Μπότσαρης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 110 εργασίες σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 9 μονογραφίες, είναι κάτοχος 4 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κριτής σε περισσότερα από 15 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επίσης έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά, διασυνοριακά και ευρωπαϊκά προγράμματα είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος, είτε ως κύριος ερευνητής είτε ως μέλος ερευνητική ομάδας.
Τέλος είναι μέλος ή έχει διατελέσει μέλος στους οργανισμούς: του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Πανελληνίου Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Μ.Η.Μ), του Society of Automotive Engineering (SAE), (Senior member) του Society of Manufacturing Engineers (SME), της ελληνικής εταιρίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (HSNDT), της ελληνικής εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης (HMS), αναπληρωματικό μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ για τη διετία 2009-2011,της επιτροπής εκπαιδευτικών θεμάτων για την συντήρηση (Training Committee) του ευρωπαϊκού οργανισμού EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), του ευρωπαϊκού δικτύου συντήρησης EuroMaintNetwork, του International Society of Condition Monitoring (ISCM), του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) (2019-2020).

.

Μετάβαση στο περιεχόμενο