ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο