Παράταση για την Υποβολή Αίτησης Φοιτητών για Πρακτική μέσω του προγράμματος Εrasmus+

Η προθεσμία Υποβολής Αίτησης Φοιτητών για Πρακτική μέσω του προγράμματος Εrasmus+ παρατείνεται έως τις 30/04/2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο