Τελετή Ορκωμοσίας Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΔΠΘ – Απρίλιος 2024

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Αμφιθέατρο ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων) την 

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 03/04/2024 έως 11/04/2024 να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία, ακολουθώντας τη διαδρομή Βαθμολογία > Προϋποθέσεις Πτυχίου > Αίτηση για Ορκωμοσία, προκειμένου να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν:

  • την αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης).
  • το καταθετήριο πληρωμής για την έκδοση παπύρου (πληροφορίες στο τέλος της ανακοίνωσης) ή υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω του gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) για τη μη έκδοσή του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι 12/04/2024 εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

  • Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία ή διπλωματική εργασία στη Βιβλιοθήκη ή εάν οφείλονται προς επιστροφή βιβλία στον Εύδοξο)
  • Εστία (να μην υπάρχουν υποχρεώσεις στέγασης εφόσον έγινε χρήση)
  • Επιστροφή της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) ή σε περίπτωση απώλειας, αποστολή δήλωσης απώλειας με Υπεύθυνη δήλωση από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) την ημέρα της ορκωμοσίας

Έκδοση διπλώματος σε περγαμηνή (ΠΑΠΥΡΟΣ)

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν την έκδοση του διπλώματος σε περγαμηνή (πάπυρος) θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  • Κατάθεση του ποσού των πέντε (5) ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δ.Π.Θ. GR88 0172 3530 0053 5304 5938 717 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία «Έκδοση μεμβράνης πτυχίου – Ορκωμοσία 17/04/2024» και το ονοματεπώνυμο του/της αποφοίτου.
  • Ανάρτηση του καταθετηρίου πληρωμής -μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας- στην πλατφόρμα https://students.duth.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο