Δήλωση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2023-2024

Δήλωση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 06/03/2024 Ως 20/03/2024

Ηλεκτρονικά, μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε (με υπογραφές) τη δήλωση διπλωματικών εργασιών και στη  συνέχεια να αποστείλετε το έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματός μας στο

email: fititika@pme.duth.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο