ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σας ενημερώνουμε ότι στο https://students.duth.gr μπορείτε να πραγματοποιήσετε τι δηλώσεις εαρινών μαθήματων για το διάστημα 05/03/2024 έως 10/03/2024 (23:59).

• Σημειώνεται ότι, δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση δηλώσεων μαθημάτων.

Οι δηλώσεις αφορούν όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα του
τρέχοντος εαρινού εξαμήνου 2023–2024. 


Μετάβαση στο περιεχόμενο