Ανανέωση εγγραφής – Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ανανέωση εγγραφής – Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023–2024
Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:
1. να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2023–2024,
2. να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα του
τρέχοντος εαρινού εξαμήνου 2023–2024. (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ)
3. να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εαρινά
εξάμηνα.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής –Δήλωσης μαθημάτων από:

28/2/2024(18:00) έως και 3/3/2024(23:59)

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής–δήλωσης μαθημάτων:
με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση,
https://students.duth.gr

Εάν έχετε πρόβλημα με τη δήλωσή σας, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο info@pme.duth.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να το
παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ ́ αυτό.
• Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής σας δήλωσης και κατά το
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων, υποχρεούστε να
ελέγχετε εάν η δήλωση μαθημάτων σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο
σύστημα. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο