Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο και ξεχωριστός πίνακας για τους αποκλεισθέντες υποψηφίους με αναφορά στον αρ. πρωτ. της αίτησής τους καθώς και στον λόγο αποκλεισμού

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο