Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2023ΤΡΙΤΗ 19/12/2023
12:00-14:00Συστήματα Διοίκησης για ΜηχανικούςΣυστήματα Παραγωγής
17:00-19:00Επιχειρησιακή Έρευνα 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα «Χαράλαμπος Αραπατσάκος», στο ισόγειο του κτηρίου 1 του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2023), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μπλε στυλό.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο