Εξετάσεις των φοιτητών/τριών του ΔΠΘ που προέρχονται από πληγείσες περιοχές.

Το Δ.Π.Θ. σε μία προσπάθεια να διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριές που διαμένουν στις πληγείσες από τα καιρικά φαινόμενα περιοχές, τους/τις δίνει τη δυνατότητα εξέτασης μετά το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές/τριές καλούνται να δηλώσουν τα μαθήματα που θα εξεταστούν στο email : info@pme.duth.gr μέχρι τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο