Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο