ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ(ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, η αίτηση, η
οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως και τα αναγκαία
δικαιολογητικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
www.ipep-gr.org
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 21.4.2023