Δήλωση μαθημάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2022-2023 και ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δήλωση μαθημάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2021-2022 και ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 15/02/2023 Ως 28/02/2023

Τα κατ’ επιλογήν μαθήματα και οι δηλώσεις διπλωματικών εργασιών θα δηλώνονται:

  1. Εντύπως, στην Γραμματεία του Τμήματος έως 28/02/2023

ή

2. Ηλεκτρονικά, μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τη δήλωση των κατ’ επιλογήν μαθημάτων ή διπλωματικών εργασιών και στη  συνέχεια να αποστείλετε το έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματός μας στο e-mail: fititika@pme.duth.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ