ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΩΣ 15/6/2022

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 23/5/2022 έως 15/6/2022 να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία, ακολουθώντας τη διαδρομή Βαθμολογία > Προϋποθέσεις Πτυχίου > Αίτηση για Ορκωμοσία, προκειμένου να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν:

  • την αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης).
  • το καταθετήριο πληρωμής για την έκδοση παπύρου (πληροφορίες στο τέλος της ανακοίνωσης) ή υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά εκδοθείσα μέσω του gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) για τη μη έκδοσή του.

Πρόσφατα άρθρα