ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝ-ΦΕΒ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022


Το μάθημα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μετατέθηκε από τις 27/1/2022 την Τετάρτη 26/1/2022 στις 15:00-19:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές
ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass
(https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια
του χειμερινού εξαμήνου