Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑ 06/12/2021ΤΡΙΤΗ 07/12/2021
12:00-14:00Συστήματα Διοίκησης για ΜηχανικούςΕπιχειρησιακή Έρευνα
17:00-19:00Πιθανότητες και ΣτατιστικήΣυστήματα Παραγωγής

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα «Χαράλαμπος Αραπατσάκος», στο ισόγειο του κτηρίου 1 του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2021), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μπλε στυλό.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.