ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την Πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ- Π.Δ. 407/1980) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ