Καλωσόρισμα


Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στόχος του τμήματος είναι να δημιουργήσει τους αυριανούς ηγέτες στο χώρο της καινοτομίας. Στο πνεύμα αυτό οι φοιτητές μας προετοιμάζονται σε πολλαπλά πεδία για να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν ένα ευρύ και δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον. Ο τίτλος «Παραγωγής και Διοίκησης» δεν αντικατοπτρίζει ίσως πλήρως το εύρος των δεξιοτήτων που οι απόφοιτοί μας προσλαμβάνουν. Οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) σχεδιάζουν, υλοποιούν και βελτιώνουν συνεχώς συστήματα που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: έμψυχο δυναμικό, πρώτες ύλες, πληροφορία, υποδομές, ενέργεια και προϊόντα. Τυπικές ενασχολήσεις τους λοιπόν περιλαμβάνουν διοίκηση έργων, βελτιστοποίηση διεργασιών, ανάλυση αλυσίδας εφοδιασμού, βελτίωση διαδικασιών, ολοκλήρωση συστημάτων, σχεδιασμό παραγωγής.
Σε όλους τους παραπάνω τομείς, κοινή συνισταμένη είναι η αποδοτικότητα. Σε όλο το φάσμα εφαρμογής του κλάδου του ΜΠΔ το ερώτημα της αποδοτικότητας τίθεται πάντα και το τμήμα μας φροντίζει οι απόφοιτοί του να αποκτούν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν να απαντούν στις προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της συνεχούς απαίτησης για βελτίωση της αποδοτικότητας. Έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που λέγεται, ότι «οι ΜΠΔ μπορούν να βρουν πώς τα πράγματα θα λειτουργήσουν καλύτερα». Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι διπλωματούχοι ΜΠΔ, απόφοιτοί μας, έχουν μεγάλη ζήτηση σε εθνικό αλλά κυρίως σε διεθνές επίπεδο, είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε εργαζόμενοι στη βιομηχανία.

Αντώνιος Γαστεράτος, Πρόεδρος ΤΜΠΔ, ΔΠΘ.