Όνομα/Name: Φωτιάδης Θωμάς / Fotiadis Thomas
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410-79422
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΣΤ10Υ ΣΤ10Υ Βιομηχανικό και Τεχνολογικό Μάρκετιγκ 5
ΕΠ1 ΕΠ1 Έρευνα Αγοράς 3
Ζ06 Ζ06 Μάρκετιγκ 5
ΕΠ2 ΕΠ2 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 3