Όνομα/Name: Κατσαβούνης Στέφανος / Katsavounis Stefanos
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Kαθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Ειδικότητα/Specialties: Αλγοριθμική προσέγγιση συστημάτων παραγωγής(Φ.Ε.Κ. Διορισμού 25/τΝΠΔΔ/31-08-2006, ΦΕΚ Μονιμοποίησης 61/Τεύχος Τρίτο/1-2-2010, ΦΕΚ Αναπληρωτή 597/τεύχος τρίτο/26-6-2015)
Τηλέφωνο/Phone: 25410-79328
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Γ2Υ Γ2Υ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++ 3
ΣΤ3Ε ΣΤ3Ε Αριθμητική Ανάλυση 3
Β5Υ Β5Υ Δομημένος Προγραμματισμός (Γλώσσα C) 5
Α2Υ Α2Υ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 5
Γ5Υ Γ5Υ Μηχανική Ι (Στατική) 6
Γ3Υ Γ3Υ Τεχνολογία Υλικών Ι 5
ΕΠ11 ΕΠ11 Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 3