Δήλωση μαθημάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο 2021-2022 και ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δήλωση μαθημάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο 2022-2023 και ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 05/10/2022 ΕΩΣ 17/10/2022

Τα κατ’ επιλογήν μαθήματα και οι δηλώσεις διπλωματικών εργασιών θα δηλώνονται:

  1. Εντύπως, στην Γραμματεία του Τμήματος έως 17/10/2021

Ή

  1. Ηλεκτρονικά, μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τη δήλωση των κατ’ επιλογήν μαθημάτων ή διπλωματικών εργασιών και στη  συνέχεια να αποστείλετε το έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματός μας στο e-mail: fititika@pme.duth.gr

ΑΠΟ 05/10/2022 ΕΩΣ 17/10/2022

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Μ.Π.Δ.

Δηλώσεις-μαθημάτων-επιλογήςΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-EΞΑΜΗΝΟ-2022-2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσφατα άρθρα