ΥΨΥΦ


Η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΥΨΥΦ) άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2016.
Η ΥΨΥΦ στηρίζει τους φοιτητές για να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες δυσκολίες της ζωής τους. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να χρησιμοποιήσει κανείς την Υπηρεσία. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε φοιτητής θεωρούνται άξιες λόγου και υποστήριξης.
Δικαίωμα χρήσης της ΥΨΥΦ έχουν όλοι οι φοιτητές του Δ.Π.Θ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.
Η ΥΨΥΦ στεγάζεται στο κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία) του Δ.Π.Θ. που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.
Στελεχώνεται από:
α) την ψυχολόγο, Δάφνη Ιωαννίδου και
β) την διοικητική υπάλληλο-κοινωνική λειτουργό, Αικατερίνη Λεμοντζέλη.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ypsyf.duth.gr.
Οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετούνται από την υπηρεσία, αφού προηγουμένως κλείσουν ραντεβού με τα στελέχη της ΥΨΥΦ:
• Καθημερινά, 9.00-15.00, στα τηλέφωνα 25310-39026 και 25310-39050
• Με e-mail, στις διευθύνσεις: ypsyf@duth.gr & ypryfkom@gmail.com.