Πρακτική Άσκηση


Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

– Η ΠΑ στο τμήμα ΜΠΔ πραγματοποιείται μόνο από 1/7/2021-31/8/2021.

– Για να συμμετέχετε στην ΠΑ θα πρέπει σε πρώτη φάση να κάνετε τα εξής:

1. Να δηλώσετε το μάθημα επιλογής Πρακτική Άσκηση στη γραμματεία του Τμήματος ΜΠΔ
στις αντίστοιχες ημερομηνίες δηλώσεων των μαθημάτων. Όσοι το έχουν δηλώσει στο
χειμερινό εξάμηνο δεν χρειάζεται να το ξαναδηλώσουν.
2. Να κάνετε την αίτηση για ΠΑ από 15/2/2021 έως τις 19/3/2021 στο link:
https://praktiki.rescom.duth.gr/. Την αίτηση θα την αποθηκεύσετε σε pdf και θα την
ανεβάσετε στο eclass στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΠΔ – 2021 στο αντίστοιχο πεδίο
εργασίες, στην εργασία ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑ. Για να κάνετε αίτηση δεν απαιτείται να έχετε βρει
φορέα υποδοχής. Οδηγίες για τη συμπλήρωση θα βρείτε στον οδηγό πρακτικής για φοιτητές

Οδηγός & Έντυπα


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 1 ΚΑΙ ΤΟ 2 ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Μετά τις δηλώσεις του μαθήματος στη γραμματεία θα βγει λίστα κατάταξης με τα ονόματα
των φοιτητών βάσει των χρωστούμενων μαθημάτων και του μέσου όρου βαθμολογίας όπως
θα δοθεί από την γραμματεία του Τμήματος ΜΠΔ. Μόνο οι πρώτοι 60 φοιτητές μπορούν να
κάνουν ΠΑ.

– Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται αφορούν τη δεύτερη φάση μετά τη λήξη της
περιόδου δηλώσεων και αιτήσεων και θα σας σταλεί σχετική ανακοίνωση στο eclass. Τα
δικαιολογητικά της δεύτερης φάσης μπορείτε να τα ανεβάζετε (και από τώρα) στην εργασία
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Είναι συνολικά 7 έγγραφα και θα τα ανεβάσετε ξεχωριστά
στα αντίστοιχα πεδία. Έχει γίνει αναβάθμιση του eclass και μπορείτε να ανεβάσετε και τα 7
έγγραφα ξεχωριστά στην ίδια εργασία.

– Φροντίστε από τώρα να ψάχνετε για Φορείς Υποδοχής (ΦΥ). Οι ΦΥ και εσείς θα πρέπει να
είστε εγγεγραμμένοι στον ΑΤΛΑ https://submit-atlas.grnet.gr/Default για να αντιστοιχηθείτε
από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο όταν επιλεχθείτε. Αν έρθετε σε επαφή με ΦΥ που δεν είναι
εγγεγραμμένος στον ΑΤΛΑ φροντίστε να συνεννοηθείτε μαζί του για να εγγραφεί.

– Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς
του COVID-19, θα πρέπει να διασφαλίσετε από τώρα εάν μπορεί να γίνει η ΠΑ εξ
αποστάσεως σε ενδεχόμενο νέου lockdown την περίοδο διεξαγωγής της ΠΑ.

– Όλοι οι φοιτητές που θα δηλώσουν στη γραμματεία το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, θα
έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ακόμα ένα μάθημα επιλογής έτσι ώστε να μην έχουν
πρόβλημα με τα μαθήματά τους εάν δεν επιλεγούν (δεν είναι μέσα στους 60) ή αν τελικά ο
Φορέας Υποδοχής τους δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει από απόσταση τη διεξαγωγή της
ΠΑ. Επίσης οι φοιτητές που έχουν δηλώσει την ΠΑ στο χειμερινό εξάμηνο θα μπορέσουν και
αυτοί να δηλώσουν ακόμα ένα μάθημα επιλογής (εαρινού εξαμήνου).

– Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή του μαθήματος της ΠΑ μπορεί να γίνει μόνο για 2 λόγους:
1. Εάν οι φοιτητές δεν είναι στη λίστα των 60 που θα κάνουν ΠΑ.
2. Εάν ο Φορέας Υποδοχής δεν θα είναι σε θέση την περίοδο 1/7/2021-31/8/2021 να
υποστηρίξει εξ αποστάσεως τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης σε ενδεχόμενο
lockdown.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ