Πρακτική Άσκηση


Η Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) διατίθεται ως κατ’ επιλογήν μάθημα σε φοιτητές και φοιτήτριες του 6ου, 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών με 3 ECTS και υλοποιείται σε ένα κύκλο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου (2 μήνες) για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ο αριθμός των φοιτηριών/ων είναι εξήντα (60). Οι φοιτητές επιλέγονται βάσει αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψιν τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους και τον αριθμό των μαθημάτων που χρωστάνε. Προβλέπεται αμοιβή για κάθε φοιτήτρια/τη συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης.

Οι επιχειρήσεις (φορείς υποδοχής) που επιθυμούν να προσφέρουν θέση σε ΠΑ θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να βρουν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ τις επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική άσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να γραφτείτε στο μάθημα του eclass που αντιστοιχεί στην ΠΑ της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς.