Επαγγελματικά


Eπαγγελματικά Δικαιώματα

Στην παρούσα συγκυρία τα επαγγελματικά διακαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών καθορίζονται από το Άρθρο 29 του Νόμου 4439/30-11-2016 και εκκρεμεί η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που θα παρέχουν περαιτέρω ρυθμίσεις ανά ειδικότητα.