Επαγγελματικά


Eπαγγελματικά Δικαιώματα

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης μπορεί κανείς να ανατρέξει στη σχετική σελίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης καθορίζονται από την παρακάτω νομοθεσία και διατάξεις:

ΝΟΜΟΣ 1934
ΒΑΣΙΛ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1950
07-03-1995 Προεδρικό Διατ. 71
03-12-1997 Προεδρικό Διατ. 372
10-03-2000 Προεδρικό Διατ. 90
5-7-2001 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
7-10-2003 Απόσπασμα ΤΕΕ
28-5-2004 πόρισμα Συνηγορου του Πολίτη
17-4-2006 Εγγραφή σε Βιβλ. Διπλωμ. Μηχανολόγων
27-04-2008 YPOURGIKI_APOFASH_YME_NSK_Gnomodotisi_347_2008
24-7-2008 Γνωμοδότηση ΝΣΚ 347
30-7-2008 Απάντηση ΥΠ.ΑΝ.
31-7-2008 Απάντηση ΥΠΕΠΘ
22-10-2008 Εγκύκλιος ΥΠΑΝ
03-12-08 Διευκρίνηση Εγκυκλ. ΥΠΑΝ
01-02-2010 Έγγραφο προς ΑΣΕΠ.
07-06-2010 Εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών κατηγορ. Μηχ. Μηχανικών
07-06-2010 Εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών.
25-06-2010 TEE προς Υπ Υποδομων για ΜΕΚ – ΜΕΕΠ- ΜΕΛ 25-6-2010.
22-09-2010 Γνωμοδ. Νομ. Συμβουλίου.
23-07-2010 Δελτίο τύπου ΠΣΜΠΔ.
28-04-2011 Επιστολή Προεδρου ΤΕΕ.
28-04-2011(b) Επιστολή Προεδρου ΤΕΕ.
24-10-2011 Βεβαίωση Επάρκειας Δ.Π.Θ.
29-01-2013 Γνωμοδότηση για Μ.Ε.ΕΠ και Μ.Ε.Κ.
30-11-2016 Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού