Επίκαιρα


Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:

Προκήρυξη για το νέο ακαδημαϊκό έτος

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ

e-mail: mscitbm@pme.duth.gr
τηλέφωνο: 25410-79305